Публічна інформація

Керуючись Законом України “Про доступ до публічної інформації”, Державна телерадіокомпанія “Всесвітня служба “Українське телебачення і радіомовлення” у повному обсязі забезпечує прозорість та відкритість своєї діяльності і сприяє реалізації права кожного на доступ до публічної інформації. casinoin.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання розпорядником інформації своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у його володінні.

На виконання завдання забезпечення доступу громадян до публічної інформації, відповідно до вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”, в телекомпанії організовано діяльність відповідальної особи з питань опрацювання, систематизації, аналізу та контролю щодо задоволення запитів на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту.

Надання публічної інформації Державною телерадіокомпанією “Всесвітня служба “Українське телебачення і радіомовлення”здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

 

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

 1.   Ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
 2.   Опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
 3.   Підпис і дату.

ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАПИТУ

ПИСЬМОВО:

 • “Всесвітня служба “Українське телебачення і радіомовлення”, 04052, м.Київ, вул.Мельникова, 42 (на конверті вказувати “Публічна інформація”)
 •  Електронна пошта: mail@utr.tv

УСНО:

 • телефоном/факсом для громадян та об’єднань громадян без статусу юридичної особи: (044) 537-20-47;
 • телефоном/факсом для юридичних осіб: (044) 537-20-47
 • подання громадянами запитів особисто за адресою: 04052, м.Київ, вул.Мельникова, 42 (20-й поверх), кімната № 2023.

Форми для подання інформаційного запиту у письмовій формі (завантажити зразок):

 • від фізичної особи; (зразок)
 • від юридичної особи; (зразок)
 • від об’єднань громадян; (зразок)

 

Правова основа для забезпечення доступу до публічної інформації

Закон України «Про інформацію»

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про звернення громадян»

 

ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ РОЗПОРЯДНИКА ІНФОРМАЦІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ

Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі клопотання про термінове опрацювання запиту та за наявності підстав, визначених законом, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.